BALKAN ÜLKELERİNDEN ÇEVRE BAKANLARI GELİYOR... - Recycling Dergisi

BALKAN ÜLKELERİNDEN ÇEVRE BAKANLARI GELİYOR...

İstanbul’da 21 – 22 Mart 2018’de Akademi Çevre Ana Sponsorluğu’nda düzenlenecek olan IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı çalışmaları yurt içinde ve dışında sürdürülüyor...

BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM ve İZAYDAŞ’ın Altın Sponsor, DÖNMEZ VARİL, IFAT EURASIA ve TAYÇED’in Gümüş Sponsor, ITC ve LASDER’in Bronz Sponsor olarak katkı sağladığı, UCLG MEWA tarafından da desteklenen 2. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı kapsamında, Makedonya, İstanbul, İzmit ve son olarak Eskişehir’de düzenlenen toplantılarda IREMCON Yürütme Kurulu yapılan çalışmaları değerlendirdi.

 

AB’nin son yıllarda döngüsel ekonomiyi stratejik bir hedef olarak önüne koyarak bu yöndeki adımlarını hızlandırdığına dikkat çeken 2. IREMCON Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Akalp “Doğal kaynakların insan yaşantısının kalitesinde anahtar rol oynadığı günümüzde, ülkeler sadece kendileri için değil tüm dünyanın faydası için faaliyetlerini gözden geçirmektedir. İkincil kaynakların doğal kaynaklarla eş değer olduğu günümüz koşullarında sürdürülebilir gelişme ve döngüsel ekonomi modelini uygulayabilmek için endüstriyel çevrelerce benimsenen “3R” (Reduce, Reuse, Recycle) prensibi desteklenmektedir. Üreticilerin atıklarını azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşümü olarak adlandırabileceğimiz bu aşamalar geri kazanımın yanında çevresel kaygıları giderici ve teknolojik gelişmeleri de destekleyici rol oynamaktadır. Öte yandan Avrupa Birliği, üretilen tüm atıkların ancak %10’unu katı atık düzenli depolama alanlarına kabul edecek. AB tüm döngüsel ekonomisini biçimlendirirken ekonomik boyutu önemle öne çıkarıyor. 2030 yılına kadar Avrupa’da atığın ikincil hammadde olarak yeniden kullanımı ile AB ekonomisine yıllık 600 milyar Avro katkı elde edileceği hesaplanıyor...

Bu temelden hareketle düzenlenmeye başlanan ve Balkan ülkelerinde atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarını bir araya getirmeyi ve uluslararası işbirliklerinin güçlenmesini hedefleyen IREMCON'da sanayileşme temelli, mevzuat uyumunu esas alan etkin bir atık yönetimine tüm paydaş ülkelerle birlikte ulaşılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda son olarak Makedonya’da önemli görüşmeler yaptık. Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova’yla bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar üç ülkenin ilgili bakanlarının konferansa katılacak olması çalışmalarımızın etkisini göstermektedir.”

Öte yandan 2. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı’nın Ana Sponsoru AKADEMİ ÇEVRE Genel Müdürü Uğur Işık ise konuya ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi “Biz, yüzlerce farklı EWC kodu ile tesisine atık kabul edebilen, tehlikeli ve tehlikesiz türden birçok atığın toplanmasını, ayrıştırılmasını, geçici depolamasını, ara depolamasını, arındırılması, işlenmesini ve geri kazanımını; çevre mevzuatı, ilgili yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve her türden yasal düzenlemelere göre uygun şekilde yapan, alanında uzman bir firmayız. Firma olarak sektöre yeni bir vizyon kazandırmak, deneyimlerimizi paylaşmak ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla 2. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı’na Ana Sponsor olarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 2. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı Yürütme Kurulu Başkanımız Mustafa Akalp ve Teknik Komite Başkanımız Caner Zanbak’ın yurt dışı temasları, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda Türkiye’nin etkinliğini ortaya koyması bakımından son derece önemli. ISWA’nın Balkanlardan ve Ortadoğu’dan Sorumlu üyesi Dr. Alexi Atudore ile İstanbul’da verimli bir toplantı yaptık. ISWA’nın da IREMCON’a katılım sağlayacak olması etkinliğimize güç katacak.”

IREMCON KAPSAMINA ALINAN ÜLKELER

MACARİSTAN

SLOVENYA

HIRVATİSTAN

BOSNA

SIRBİSTAN

ROMANYA

KARADAĞ

KOSOVA

MAKEDONYA

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

ARNAVUTLUK

 

 

 

 

E-BÜLTEN

Bize mail adresinizi ulaştırarak , yeniliklerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

TAKİPTE KALIN