Kalkınan TÜRKİYE’nin Tükenmeyen Enerji Kaynağı TÜMAKÜDER... - Recycling Dergisi

Kalkınan TÜRKİYE’nin Tükenmeyen Enerji Kaynağı TÜMAKÜDER...

Dünya nüfusunun tarih boyunca sürekli arttığı bilinmektedir. Son birkaç yüzyılda hızla büyüyen dünya nüfusu; zaman zaman çevre ve insan sağlığının bozulmasına, ekonomik dengesizliğe, doğal kaynakların hızla azalmasına yol açmıştır. Ayrıca nüfus artışıyla birlikte oluşan tüketim artışı, üretim miktarının da hızla artmasına neden olmuştur. Ekolojik dengede yaşanan değişimler, domino etkisi misali; doğal kaynaklarımızın azalmasına ve alt yapı yetersizliğinden dolayı bazı ülkelerde çevre kirliliğine neden olarak, canlıların sağlığına tehdit olmaya maalesef devam etmektedir.

Sanayi devrimi sonrasında hızla artan nüfus ile ortaya çıkan çevresel sorunlar, iklim değişikliğinin hissedilir düzeylere taşınmasına yol açarken, bu durum dünya genelinde tedirginliğe yol açmıştır. Birleşmiş Milletler yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrasında acil toplanma kararı alarak, 5 Haziran 1972 yılında İsveç’in Stockholm şehrinde toplanmış ve insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan konferans, insanoğlunun çevre konularına farkındalığının oluşması yönünde ciddi kazanım sağlamıştır.

Son zamanlarda bozulan ekosistem ve hammadde teminindeki maliyet artışı, doğal kaynakların yönetiminin sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. Nüfus artışıyla doğru orantılı artan talep, gezegenimizin üretebildiğinden daha fazla doğal kaynak tüketmekte ve sağlıklı bir ekosistem kalitesinin sürdürülebilir seviyelerinin çok üzerinde kirleticilerin yayılmasına sebep olmaktadır. Tüketim alışkanlıklarımızın toplu etkileri sınırlı olan doğal kaynakların her geçen gün tükenme noktasına doğru ilerlemesine yol açmasının yanında, artan üretim ile açığa çıkan katı-sıvı-gaz formundaki doğada atıklar birikerek, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu zorlukların üstesinden ancak uzun vadeli planlama ve duruma uygun eylemler yaparak gelebiliriz.

Doğal kaynakların yoğun kullanımı ile kaynak miktarındaki azalma,  hammadde maliyetlerini arttırmıştır. Giderek artan hammadde maliyetleri ile alım gücü düşmekte ve ülkelerin ekonomik büyümesi yavaşlamaktadır. Tüm bu sebepler doğrultusunda özellikle son yıllarda hammadde temini noktasında aranan yeni yollar, ilgiyi geri dönüştürülebilir atıklara çevirmiştir. Atıkların geri kazanımı; ucuza hammadde temininin yanında, çevre kirliliğinin azalmasına, doğal kaynaklardaki tükenmenin yavaşlamasına, kirletici artış hızının azalmasıyla daha sağlıklı bir çevrede yaşamamıza ve üretimde alternatif enerji girdisi gibi birçok kazanım sağlamıştır.

Tüm bu gerçeklikler etrafında atık geri dönüşümü; istihdama, ekonomiye ve çevresel iyileştirme gibi alanlarda sağlayacağı avantajlar göz önüne alındığında; atık geri dönüşümünün ulusal refahın artmasında sahip olduğu büyük potansiyel göz ardı edilemez duruma gelmektedir. Atıkların doğru yönetimi ile çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılması, ekonomi için katma değere dönüştürülmesini amacıyla hazırlanan atık yönetim stratejileri, tüm dünyada giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının da temelini oluşturmaktadır. Kurulduğu günden bu yana üyelerinin yükümlülüğünü başarıyla yerine getiren TÜMAKÜDER atık ekonomisinin gelişimine de çeşitli çalışmalarıyla destek vermektedir. 2010 yılından bu yana sponsoru olduğumuz, 2017 Ekim ayında Sanayi, Enerji ve İstihdam İçin En Stratejik Yerli Kaynak ATIK” Ana Teması ile Ankara’da düzenlenen 8. TÜRKTAY, atık yönetiminin ve geri dönüşümün Türkiye’nin geleceğinin şekillendirilmesinde ne denli önemli bir aktör olacağını göz önüne serdi.

 

Öte yandan partneri olduğumuz IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı 2018’in en önemli organizasyonlarından biri olarak yeni fırsatları önümüze koyacak. Balkan ülkelerinde atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarını bir araya getirmeyi ve uluslararası işbirliklerinin güçlenmesini hedefleyen IREMCON'da sanayileşme temelli, mevzuat uyumunu esas alan etkin bir atık yönetimine tüm paydaş ülkelerle birlikte ulaşılmasına TÜMAKÜDER olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda son olarak Makedonya’da Başkanımız Mustafa Akalp önemli görüşmeler yaptı. Şu ana kadar beş ülkenin ilgili bakanlarının konferansa katılacak olması çalışmalarımızın önemini göstermektedir.

 

TÜMAKÜDER İLE ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN DOĞRU YÖNETİMİ

Atık akümülatörlerin çevre ve insan sağlığına olumsuz yönde ciddi etkileri olduğu bilinmektedir. Fakat doğru yönetilen atık akümülatörler, yapısında yüksek ekonomik değere sahip kurşunun geri kazanımı ile ülke ekonomisine büyük oranda katma değer sağlamaktadır.

Bu doğrultuda akümülatörlerin yurtiçi piyasaya sürülmesinden atık formuna dönüşmesine kadar olan çevrimi, kurduğu organizasyon ve denetim mekanizmasıyla birlikte gerek ülke ekonomisine katkı sağlamak gerekse çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’na yaptığı başvuruyla 10 Mayıs 2005 tarihinde akümülatör sektöründe “Yetkili Kuruluş” unvanı kazanmıştır.

TÜMAKÜDER canlıların temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olması gerekliliğini inanmakla birlikte ekonomiye katma değer kazandırarak ülkemizdeki refah seviyesini arttırmak amacıyla yola çıkmıştır.  

Kurduğu organizasyon ile birlikte akümülatör ithalatçısı ve üreticisi konumundaki üyelerinin faaliyetleri sonrasında, yurt içi piyasaya sürülen akümülatörlerin, mevzuat hükmü gereği %90 oranında geri toplama hedefini sağlamak ve ciddi çevresel tahribata yol açılmasının engellenmesi için uygulanacak doğru yönetimle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Atık akümülatörlerin piyasadan toplanması – taşınması ve geri kazanıma / bertarafa kadar olan süreci,  mevzuat hükümlerine uygun ve işinin ehli olan lisanslı taşıyıcı firmalar, atık akümülatör geçici depolama izin belgeli tesisler ve geri kazanım/bertaraf tesisleriyle işbirliği içinde yürütmektedir.

Bunların yanında TÜMAKÜDER yetkili kuruluş unvanını kazandığı 2005 yılından bu yana sektöre yeni bir bakış açısı getirerek Toplumda “atık” algısını değiştirmek, geri dönüşümün sağladığı katkılar konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak arttırmak amacıyla; yayımladığı kamu spotları, yurt içi ve yurt dışı eğitimler, toplantılar ve sempozyumlar yaparak toplumun gerek sektördeki gerekse sektör dışındaki her kesiminin dikkatini çekerek farkındalığın oluşması gayesiyle hiçbir ticari amaç gütmeden faaliyetlerine devam etmektedir...

 

E-BÜLTEN

Bize mail adresinizi ulaştırarak , yeniliklerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

TAKİPTE KALIN